COVID-19 Mağaza Ziyaretçisi Aydınlatma Metni

COVID-19 Mağaza Ziyaretçisi Aydınlatma Metni

COVID-19 Salgını Kapsamında Mağaza Ziyaretçilerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

Şirketimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Kişisel verileriniz bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümleri uyarınca ve işbu aydınlatma metni çerçevesinde işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan kapalı devre güvenlik kameraları ve ateş ölçer cihazı kanallarıyla KVKK’nın 5’inci maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında Şirketimiz, olağan kişisel veri toplama ve işleme faaliyetlerinin ötesinde tüm Dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından global bir salgın olarak ilan edilen COVID-19 salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini azaltmak amaçlarıyla ülke çapında alınan tedbirlere ek olarak hem çalışanlarımızın hem de ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini temin etmek amacıyla ilave kişisel veriler toplamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ile iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Ziyaretiniz sırasında ateş ölçüm cihazı ile elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz veri kayıt sisteminde saklanmamaktadır. Kapalı devre güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz bakımından ise lütfen ziyaretçi aydınlatma metnimizi inceleyiniz.
Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.
Veri Sahibi Başvuru Formu'na buradan ulaşabilirsiniz.