Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Veri Temini

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup, belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.İşbu Gizlilik Politikasında sizlere kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiği, kişisel verilerinizin hangi hukuki sebeplere dayanarak işlendiği hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktayız.


Kişisel verilerinizin, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hukuki sebeplerle işlenmesi halinde, yalnızca ihtiyaç amacıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü şekilde belirlenen zorunlu veri giriş alanları bulunmaktadır.Örneğin, doldurulması zorunlu bu alanları siparişiniz esnasında görebilirsiniz. Bu verilerin sağlanmaması durumunda, hizmetlerimizi sağlayamayabiliriz.


İsteğe bağlı alanlar ise, yine amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü şekilde belirlenmiş olup, hizmetlerimizi daha etkin şekilde sunabilmemiz ve açık rızanız bulunması halinde size özel ürün, hizmet ve tekliflerden yararlanabilmeniz amaçlarıyla kurgulanmıştır. Lütfen söz konusu opsiyonel alanlara veri girişi yaparken bizimle hangi kişisel verilerinizi paylaşmak istediğinizi kontrol ediniz.