Veri Sorumlusu ve İrtibat Bilgileri

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla “Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi” tarafından ilgili mevzuat düzenlemelerine ve işbu Gizlilik Politikasına uygun şekilde işlenmektedir.


Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik herhangi bir sorunuz olması halinde yahut işbu Gizlilik Politikasının 3. bölümünde yer alan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, lütfen bizimle aşağıdaki kanallardan ve yine aşağıda belirtilen yöntemlerle irtibata geçiniz.


İlgili haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Tchibo’ya daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Tchibo’nun gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle*** (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) buradan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


Bu konuda yönelttiğiniz iletişimlerin diğer iletişimlerden ayrılması ve önceliklendirilmesi adına konu başlığına lütfen "kişisel verilerin korunması" ibaresi ekleyiniz.


*** Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Veri Sorumlusuna İlişkin Ayrıntılı İrtibat Bilgileri:
Adres: Barbaros Mah. Lale Sok. My Office Binası No: 2-7 Ataşehir / İstanbul
E-Posta Adresi:kisiselveri@tchibo.com.tr
KEP Adresi:tchibo@hs01.kep.tr