Veri Aktarımı

Tchibo kişisel verilerinizi ticari amaçlarla (satış, kiralama vb.) üçüncü taraflara aktarmamaktadır.


Verilerinizin tarafımıza müşteri hizmetleri, e-fatura, e-arşiv, veri barındırma, müşteri ilişkileri yönetimi, lojistik / nakliye, pazarlama ve benzeri süreçlerde destek sunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmesi halinde, veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine uygun şekilde aktarılmakta ve bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımlamış olduğu “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (İdari ve Teknik Tedbirler)” ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31 Ocak 2018 tarihli ve 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" kararı ve bunları ileride mülga edebilecek güncel rehber ve kararlar başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine, yetkili otorite karar ve rehberlerine uygun şekilde aktarılmaktadır.


Kişisel verilerinizi aktardığımız veri işleyenler, Tchibo tarafından özenle seçilmekte olup; söz konusu kişiler, başta KVKK’nın 4., 5., 6., 8., 9. ve 12. maddeleri olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerinin tamamına uymakla yükümlüdürler. Kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin özellikle müşterilerimizin verilerini doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara aktarmalarına veya ticari amaçlarla kendilerinin kullanmalarına kesinlikle izin verilmemektedir.


Ayrıca, sözleşme ve iş birliği suretiyle farklı iş ortaklarıyla da çalışmaktayız. Kişisel verilerinizin sipariş taleplerinizi yerine getirmek, ödüllü bir yarışmayı gerçekleştirmek amaçlarıyla veya ilgili ortaklarımızın teklifleri süresince sözleşmenin ifası amacıyla işlenmesi halinde, buna ilişkin olarak tarafınızı ayrıca bilgilendireceğiz. İş ortaklarımız Tchibo tarafından özenle seçilmektedir. İş ortaklarımızın özellikle müşterilerimizin verilerini doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara aktarmasına kesinlikle izin verilmemektedir.


Yukarıdaki özellikli açıklamalarımız saklı olmak üzere, işleme faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileriniz, başta KVKK’nın 4., 5., 6., 8., 9. ve 12. maddeleri olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerinin tamamına uygun şekilde ve yukarıda detayları belirtilen tüm gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle yurt içinde veya yurt dışında yerleşik alıcı gruplarına aktarılabilecektir.


Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında aşağıda belirtilen alıcı gruplarına yine aşağıda belirtilen aktarım amaçları ile aktarılabilmektedir:
Alıcı grupları:
 • Tchibo topluluk şirketleri,
 • Acenteler / distribütörler / bayiler ve sair satış ortakları,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler,
 • Çağrı merkezi (müşteri desteği) hizmet sağlayıcıları,
 • Basım hizmeti sağlayıcıları,
 • Posta ve kargo hizmeti şirketleri,
 • IT hizmeti sağlayıcıları / bulut sağlayıcıları,
 • İzleme ve hedefleme desteği sağlayan teknoloji şirketleri,
 • İş ortakları,
 • Bankalar, ödeme sistemi ve sair ödeme kuruluşları,
 • Lojistik ve nakliye hizmet sağlayıcıları,
 • Pazar ve kamuoyu araştırma ile anket şirketleri,
 • Aracı hizmet sağlayıcıları,
 • Hukuk hizmet sağlayıcıları,
 • Telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıları,
 • Satış sonrası hizmetler bakımından destek alınan servis sağlayıcıları,
 • Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcıları,
 • Sosyal medya platformları, ajanslar, basın/yayın organları ve söz konusu içeriklere erişimi olan kişiler,
 • Tchibo ürünleri satın aldığınız pazaryerleri,
 • Kurumsal danışmanlar / denetçiler ile vergi / SGK / İSG danışmanları.
Aktarım amaçları:
 • Bilişim teknolojileri, bulut yahut sair veri barındırma hizmetlerinden yararlanma, izin yönetimi, kayıt ve loglama,
 • Tchibo faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi,
 • Tchibo global denetim, raporlama, uyum ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Ödeme ve sair finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tchibo faaliyetleri kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması ve potansiyel iş birliklerinin kurulması,
 • Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme, iş kolu/operasyon devri ve sair yapısal değişiklikler,
 • Ödüllü yarışmaların düzenlenmesi ve yarışma sonucu kapsamında kazananların belirlenmesi, yayımlanması ve ödüllerin kazananlara iletilmesi,
 • İş ortaklarının ürünlerinin satışında, satış ve satış sonrası hizmetlerin ilgili iş ortakları tarafından verilmesinin temini,
 • Tchibo’nun hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi,Pazarlama ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi.
Lütfen unutmayınız: Gizlilik Politikamızın diğer ilgili bölümlerinde, spesifik işleme faaliyetlerine ilişkin ek bilgi alabilirsiniz.