TCHİBO KAHVE MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜŞTERİ VE İNTERNET SİTESİ/MOBİL UYGULAMA KULLANICISI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Ticari Elektronik İleti Onay Metni

Burada beyan ettiğim ve ilerleyen dönemlerde Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile paylaşacağım iletişim bilgilerime, Şirket tarafından tanıtım, reklam, kampanya, teklif, promosyon, duyuru, kutlama, anket, çekiliş, yarışma, e-bülten gönderimi ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında e-posta vasıtasıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine ve söz konusu süreçler çerçevesinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerimin, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik Şirket’in hizmet temin ettiği tedarikçilere, topluluk şirketlerine ve iş ortaklarına aktarılmasına onay veriyorum.