TCHİBO KAHVE MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜŞTERİ VE İNTERNET SİTESİ/MOBİL UYGULAMA KULLANICISI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Ticari Elektronik İleti Onay Metni

Burada beyan ettiğim  ve ilerleyen dönemlerde Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile paylaşacağım e-posta adresime Şirket tarafından kampanya, reklam, çekiliş, anket, tanıtım, teklif, promosyon gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini, kişisel verilerimin bu amaçlarla da işlenmesini ve yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik Şirket’in hizmet aldığı tedarikçiler, topluluk şirketleri ve iş ortakları ile paylaşılmasını kabul ediyorum.