Tchibo Sipariş Süreci

Sözleşmenin (mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu ve sair sözleşmeler) akdedilmesi, ifası veya feshi, siparişiniz ile talebinizin veya isteğinizin alınması ve sonuçlandırılması için kişisel verilerinizin paylaşılmasına ihtiyaç duymaktayız. Söz konusu kişisel veriler, örneğin aşağıdaki verileri kapsamaktadır:
  • Ad-soyad,
  • Teslimat adresi,
  • E-posta adresi,
  • Cep telefonu numarası,
  • Fatura / e-fatura ve ödeme bilgileri,
  • Doğum tarihi,
  • Sabit telefon numarası (opsiyonel).
Sipariş süreci işlemleri aynı zamanda siparişlerin sevkiyatını, ödemenizin işleme alınmasını ve elektronik sipariş teyitleri ile faturaların / e-faturaların gönderilmesini de kapsamaktadır. Bir hizmet talebinin söz konusu olması durumunda, tarafınıza en uygun şekilde destek olmak için temin edilmiş olan irtibat bilgilerini işleme hakkımızı saklı tutmaktayız.


Bu işleme faaliyetinin hukuki dayanağı ise KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülme, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır.


Doğrudan pazarlama amacıyla irtibat bilgilerinizin işlenmediği hallerde, sözleşmenin ifa edilmesi amacıyla toplanan verileri potansiyel sözleşmesel garanti ve güvence ile cayma ve tüketici mevzuatından doğan diğer haklara yönelik süreler ile ticaret ve vergi kanunları düzenlemeleri dışında kalan mevzuat hükümlerinde öngörülen sürelerin sona ermesine dek saklamaktayız. Bu sürenin sona ermesinin ardından, ticaret ve vergi kanunları uyarınca gerekli olan sözleşme ilişkisine ilişkin bilgileri ise mevzuat uyarınca öngörülen süre boyunca saklamaktayız (kural olarak sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren on yıl). Bu süre boyunca verileriniz yalnızca herhangi bir hukuki uyuşmazlık halinde ispat unsuru olarak ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi, bir finansal idarenin kontrol gerçekleştirmesi halinde, finansal ve vergi doğrulaması amaçlarıyla ve de olası bir suç faaliyetini açıklığa kavuşturma amaçlarıyla tekrar işlenebilecektir.


Çevrimiçi müşteri hesabı


Satın alımınız sırasında mümkün olan en üst düzey kullanıcı dostu özellikleri sağlamak üzere size kişisel verilerinizi sürekli olarak şifreyle korunan bir müşteri hesabında saklama seçeneği sunmaktayız. İlgili müşteri hesabı kaydının oluşturulması tamamen isteğe bağlıdır. Bir müşteri hesabı oluşturulduğunda, verilerin tekrar girilmesi gerekmemektedir. Ayrıca, müşteri hesabınızda tarafınızla ilgili olarak saklanan verileri dilediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak, kişisel verilerinizi değiştirmeniz veya müşteri hesabınızı silmeniz de mümkündür. İnternet üzerindeki müşteri hesabınızı silmenin, bu bilgilerin sadece internet mağaza sistemimizden amaçla sınırlı şekilde silinmesiyle sonuçlandığını lütfen unutmayınız.


Sipariş sırasında talep edilen verilere ek olarak müşteri hesabı oluşturmak için kendi şifrenizi de belirlemeniz gerekmektedir. E-posta adresinizle birlikte şifreniz de müşteri hesabınıza erişim için kullanılmaktadır.


Müşteri hesabı oluşturulması ile cihazlarınıza kalıcı ve zorunlu çerezler yerleştirilir. Bu fonksiyon, hesabınıza ilk kez giriş yaptıktan sonra 30 gün boyunca alışveriş sepetinize, favori listenize şifrenizi tekrar girmek zorunda kalmadan kolayca erişmenizi mümkün kılar. Güvenlik nedeniyle, hesabım alanındaki bölümlerin yanı sıra siparişler, adres ve ödeme bilgileri değişikliği yine de şifre ile korunur. Bu fonksiyondan yararlanmak istememeniz halinde, lütfen ziyaretinizin sonunda oturumu kapatma butonuna basarak müşteri hesabınızdan çıkış yapınız. Söz konusu işlemenin yasal dayanağı ise KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartıdır. Meşru menfaatimiz, fonksiyonu aktive etmeniz nedeniyle internet sitemizin/uygulamamızın rahat kullanımı ve yerleştirilen çerezin zorunlu olmasından kaynaklanmaktadır. Çerezlerle ilgili daha fazla bilgiye işbu Gizlilik Politikası’nın 10. maddesinden ulaşabilirsiniz.


Mağazada Sipariş


Mağazalarımızda bulunan tabletler vasıtasıyla da sipariş vermeniz mümkündür. Bu durumda da yukarıda Tchibo Sipariş Süreci’nde detaylandırıldığı üzere veri işleme gerçekleştirilir.


Telesatış


Diğer kanallara ek olarak ayrıca çağrı merkezimiz aracılığı ile de sipariş verebilirsiniz. Bu kapsamda çağrı merkezi üzerinden Telesatış birimine ulaşabilir, ürün numaralarından satın almak istediğiniz ürünün siparişini çağrı merkezi üzerinden de telesatış yetkilimiz aracılığıyla verebilirsiniz.


Tchibo yasal zorunluluğu sebebiyle e-fatura ve e-arşiv uygulamasına geçmiş olup satın almış olduğunuz ürünlere ilişkin faturaların tarafınıza iletimi adına telesatış yetkilisi sizden aşağıdaki kişisel verilerinizi talep eder:


  • Kimlik verisi
  • E-posta adresi
  • Telefon numarası, adres
Burada talep olunan e-posta adresiniz ayrıca doğrudan pazarlamaya yönelik onayınız olmadığı sürece yalnızca e-faturanın tarafınıza gönderimi amacı ile sınırlı şekilde işlenir. Burada yapılan işlemenin yasal dayanağı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülme, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır.


Telesatışlar çağrı merkezi kanalıyla gerçekleştirildiğinden bu kapsamda yapılan görüşmeler hizmet kalitesinin takibi ve olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarına dayanılarak kayıt altına alınmaktadır. Çağrı merkezimizi ilk aradığınızda IVR ile yönlendirme yapılmakta süreç özelinde oluşturulan ilgili aydınlatma metnini dinleyebileceğiniz şekilde aydınlatma yükümlülüğümüz yerine getirilmektedir. Her aramada söz konusu aydınlatmayı dinleyebilir yahut dinlemişseniz kabul ederek devam edebilirsiniz. Halihazırda bir Müşteri Hesabınız mevcut ise, Telesatış esnasında çağrı merkezi yetkilileri sizden Müşteri Hesabınıza ulaşmak adına sınırlı ve ölçülü bilgi talep edebilecek ayrıca güvenliğiniz amacı ile kimlik teyidine ve Müşteri Hesabınıza yönelik sorular sorabilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemelerin dayanağı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) ve (f) bentlerinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır. Ayrıca, siparişinizin alınması, mesafeli satış sözleşmesinin ilgili tüketici mevzuatı kapsamında kurulması ve sipariş ettiğiniz ürünlerin tarafınıza gönderimi, e-fatura tanzimi ve gönderimi ile sipariş ve gönderi durumunun iletimi amaçlarıyla kişisel verileriniz, çağrı merkezi yetkilileri tarafından KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.


Raporlama


Ayrıca siparişler temelinde önemli ticari istatistikleri toplamakta ve bunları ilgili kişilerle ilişkilendirmeden değerlendirmekteyiz. Bunun amacı ise süreçlerimizin ticari optimizasyonudur. Bu işleme faaliyetinin yasal gerekçesi KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartıdır.


Lojistik


Sevkiyatı yapabilmek adına kişisel verilerinizi işlemekte ve lojistik desteği aldığımız tedarikçilerimize aktarabilmekteyiz. Bu işleme faaliyetlerinin yasal gerekçesi KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır.


Sevkiyatın takibinin yapılabilmesi amacıyla ve kargo bildirimi için teslimat adresine ek olarak tarafımıza sipariş verirken ilettiğiniz diğer iletişim bilgilerinizi, lojistik ve sipariş durumu bilgisini iletirken SMS/e-posta gönderim desteği veren tedarikçilerimize iletmekteyiz.


Siparişinizde doğrudan üreticiler tarafından teslim edilen mallar bulunması halinde adınızı-soyadınızı, teslimat adresinizi, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi siparişinizin işleme alınması ve teslimat bildirimi için üreticilere aktaracağız. Bu işleme faaliyetinin yasal gerekçesi KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartıdır.


Ödeme süreci


Bankaları ve ödeme hizmet sağlayıcılarını veya ödeme sistemleri kuruluşlarını kullanmanız durumunda isminizi-soyisminizi, teslimat adresinizi, e-posta adresinizi ve alışveriş sepeti bilgilerinizi bankaların, ödeme hizmet sağlayıcılarının veya ödeme sistemleri kuruluşlarının sipariş ücretini doğru şekilde tahsil edebilmesi ve sipariş ödemesinin teyidi sırasında ödemeyi son kez kontrol edebilmeniz amaçlarıyla bankalara, ödeme hizmet sağlayıcılarına ve ödeme sistemleri kuruluşlarına iletmemiz gerekmektedir.


Verilerinizin aktarılmasını istemiyorsanız, dilediğiniz zaman alternatif bir ödeme yöntemi seçebilirsiniz.


Müşteri desteği


Siparişiniz esnasında ve sonrasında tarafınıza hızlı bir şekilde yardımcı olabilmek için sizlere internet sitemiz, mağazalarımız, çağrı merkezi ve satış sonrası destek hizmet ağı kanalları ile müşteri desteği sunmaktayız.


Genel olarak müşteri hesabınıza ilişkin herhangi bir bilgi açıklamaksızın yönlendirme almanız mümkündür. Ancak, tarafınızla ilgili talebi işleme almak için kimliğinizin belirlenmesinin gerekli olması halinde, kişisel verilerin talep edilmesinin amaçları, kimlik teyidinizin gerçekleştirilmesi, tarafınızla ilgili hususun işleme alınması ve kalite güvencesinin sağlanmasıdır.


Çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmeler hizmet kalitesinin takibi ve herhangi bir uyuşmazlık halinde delil olarak sunulması amaçlarıyla KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının (e) ve (f) bentleri uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarına dayanılarak kayıt altına alınmaktadır. Çağrı merkezimizi ilk aradığınızda IVR ile yönlendirme yapılmakta ve süreç özelinde oluşturulan ilgili aydınlatma metnini dinleyebileceğiniz şekilde aydınlatma yükümlülüğümüz yerine getirilmektedir. Her aramada söz konusu aydınlatmayı dinleyebilir yahut dinlemişseniz kabul ederek devam edebilirsiniz. Halihazırda bir Müşteri Hesabınız mevcut ise, çağrı merkezi görüşmeleri esnasında çağrı merkezi yetkilileri sizden yukarıdaki paragrafta belirtildiği şekilde Müşteri Hesabınıza talebiniz üzerine ulaşmak yahut kimlik doğrulamak adına sınırlı bilgi talep edebilecek ve ayrıca güvenliğiniz amacı ile Müşteri Hesabınıza yönelik sorular sorabilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemelerin dayanağı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) ve (f) bentlerinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır.


Ek olarak, taleplerinizin/şikayetinizin/önerilerinizin alınması (sosyal medya platformları kanalı da dahil), değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile tüketici mevzuatı kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla da kişisel verileriniz ayrıca çağrı merkezi yetkilisi tarafından talep edilebilecek ve Tchibo ilgili birimleri tarafından bu amaçlarla işlenebilmektedir. Bu kapsamda yapılan işlemelerin yasal dayanağı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır.


Tarafınızla ilgili hususun işleme alınması için, diğerlerinin yanı sıra, sizden aşağıdaki bilgileri talep etmekteyiz:- Ad-soyad


- Fatura ve teslimat adresi


- E-posta adresi


- Cep telefonu numarası


- Sipariş numarası


- Talep / şikayet / öneri bilgisi


- Gerekmesi halinde kimliğinizin doğrulanmasına yönelik ek kimlik bilgiler


Sipariş kabulü ve/veya sipariş ve teslimat araştırmasının ve iade süreçlerinin yönetimi kapsamında yapılan işlemelerin yasal dayanağı KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır. Diğer bir ifadeyle tarafınızla sahip olduğumuz akdi ilişki ve meşru menfaatimiz çerçevesinde kişisel verileriniz işlenir. Haklarınızın kullanılabilmesi çerçevesinde ve de doğrulama değerlendirmesi amaçlarıyla verilerinizi ise KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki şartına dayanarak işlemekteyiz; diğer bir ifadeyle hukuken söz konusu işleme faaliyetlerini yürütme yükümlülüğü altındayız.


Verilerinizi yasal ve/veya potansiyel akdi saklama sürelerinin, garanti ve güvence haklarının ve/veya kanıt yükümlülüklerinizin ve/veya dava zamanaşımı sürelerinin sona ermesine kadar saklamaktayız. Tchibo Facebook sayfasındaki veya diğer sosyal medya platformları üzerindeki kullanıcı katkılarına/işlemlerine ilişkin işlenen kişisel verileriniz için lütfen ilgili sosyal medya platformlarının gizlilik politikaları hakkında bilgi alınız.


Müşteri desteğimizin bir parçası olarak ayrıca ayıplı ürünün satış sonrası hizmet merkezlerine gönderilmesi için tüm gereken self-servis belgelerinin oluşturulmasına yönelik kolay bir yöntem olarak, internet sitemizde yer alan iletişim formunu da kullanabilirsiniz.


Oluşturulan belgelerin kapsamında bir kargo sevkiyat etiketi ve talep formuna girdiğiniz kişisel verilerin yer aldığı bir talep makbuzu da yer almaktadır. Belirtmiş olduğunuz veriler bir sevkiyat etiketinin oluşturulması ve de tarafınıza talebinizin durumuna ilişkin bilgi verilmesi için zorunludur. Belgeler belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Satış sonrası hizmet merkezlerimiz, şikayeti değerlendirmek için şikayet formunda yer alan verileri (paketinizdeki belgeyi de dahil etmek suretiyle) işleyecektir.


Kalite kontrolleri


Tarafınıza sürekli ve iyileştirilmiş bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimize dair kritik süreçleri garanti altına alabilmek için özellikle çağrı merkezi işlemleri olmak üzere yapılan işlemler hizmet kalitesinin ölçümüne tabidir.


KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartı kapsamında telefon görüşmelerimiz kayıt altına alınır.


Verilerin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına ilişkin süreçler


Tarafımızca saklanan verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncelliğini temin etmek amacıyla Tchibo tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini tarafınıza bildirmek isteriz. Söz konusu veri işlemenin yasal dayanağı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki şartıdır. Diğer bir ifadeyle, veri kayıt sistemlerimizde bulunan kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğümüz mevcuttur.


Müşterilerimize ilgili süreçlere ilişkin olarak bildirimde bulunmak


Tarafımızca kaydedilen iletişim verileri vasıtasıyla ilgili süreçlere ilişkin olarak tarafınızı bilgilendirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu süreçler siparişinizle ilgili (örn. teslimat gecikmeleri) veya önemli uyarılar (örn. ürünlerin geri çağırılması/toplatılması) içerebilir. İletişim verilerinizin bu amaçlarla işlenmesinin yasal dayanağı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (c), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır. Bu iletişimler, ticari elektronik ileti onayı gerektirmemekte ve yalnızca bilgilendirme amacı ile yapılmaktadır.


Doğrudan pazarlama amaçlarıyla verilerinizin işlenmesi ise, buna ilişkin olarak tarafımıza ayrıca onay vermediğiniz müddetçe işbu bilgilendirmelerin kapsamı dışındadır.


İade analizi


Tchibo, Sürdürülebilirlik çabalarının bir parçası olarak iadeleri azaltmaya çalışmaktadır. Bu nedenle iade sıklığı ile ilgili otomatik değerlendirmeler yapılmaktadır.


Bu kapsamda yapılan veri işleme faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır. İade sıklığının ve sayısının azaltılması bu kapsamda meşru menfaat olarak kabul görmektedir.