Reklam / pazarlama

Yasal mevzuat hükümlerine uygun şekilde müşterilerimizin verilerini doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlemekteyiz. Bu süreçte özellikle hizmetlerimizin mümkün olduğunca ihtiyaçlarınıza uygun şekilde özelleştirilmesini sağlamaktayız. Olasılık değerlerini kullanarak ideal olarak yalnızca ilginizi çekecek reklam içeriğinin tarafınıza iletilmesi için çabalamaktayız.


Onayınızı geri almanız durumunda, belirtmiş olduğunuz iletişim adresiniz daha sonraki reklamla ilişkili işleme faaliyetlerine kapatılacaktır.


Bu işleme faaliyetinin yasal gerekçesi, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Elektronik Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde yer alan ticari elektronik iletişim onayı ile KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartlarıdır. Tacir veya esnaf gerçek kişi müşterilerimiz bakımından ise, Ticari İletişim ve Elektronik Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinde yer alan ticari ileti gönderimleri bakımından önceden onay alınması istisnası ile KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartları dayanılarak söz konusu faaliyetler gerçekleştirilmektedir.


Onayınızın varlığı halinde, kişisel verilerinizi ilgili onay metninde belirtilen amaçlarla yine onayda belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız.


KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve kişisel verilerinizin reklam ve pazarlama amaçlarıyla işlenmesine yönelik onaylarınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz.


E-posta vasıtasıyla memnuniyet anketi


Tchibo müşterisi olarak müşteri hizmetlerimizle irtibata geçtikten sonra tarafınıza bir memnuniyet anketi gönderilecektir. Bu e-posta sadece ticari elektronik iletişim konusunda onay vermenizden sonra tarafınıza gönderilecektir. Yalnızca ilgili kayıtlı ve onay vermiş olduğunuz e-posta adresinizi kullanacağız. Geri bildirimleriniz Tchibo'ya iletilecek ve saklanacaktır. Ankete katılımınız sizlere sunduğumuz hizmeti daha da geliştirmemizi sağlamaktadır. Tchibo, onay verdiğiniz e-posta adresinizi geri bildiriminiz ile ilişkilendirebilir ve/veya hizmetle ilgili şikayetlere yanıt vermek için kullanabilir. Bu amaçla yazışmalarımızı ve kişiselleştirilmiş anket sonuçlarını ticari iletişimimize istinaden iletişimden tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklayacağız.


Bu işlemenin yasal dayanağı, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile Ticari İletişim ve Elektronik Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ticari elektronik ileti onayınızdır.


KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve ticari elektronik iletişim onayınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz.


Müşteri hizmetlerine yönelik kalite kontrolleri


Tarafınıza sürekli ve iyileştirilmiş bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimize dair kritik süreçleri garanti altına alabilmek için özellikle çağrı merkezi işlemleri olmak üzere yapılan işlemler hizmet kalitesinin ölçümüne tabidir.


KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartı kapsamında telefon görüşmeniz kaydedilmekte ancak müşteri hesabınız ile bağlantı şekilde tutulmamaktadır.


Ürün Değerlendirmeleri


Tchibo’nun müşterisi olarak, onayınızın bulunması halinde izinli iletişim adreslerinize standart ürün değerlendirme talepleri gönderilecektir.


Bu işlemenin yasal dayanağı, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile Ticari İletişim ve Elektronik Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ticari elektronik ileti onayınızdır. Bu durumda yalnızca onay verdiğiniz iletişim bilgilerinizi söz konusu amaçla kullanacağız. Geri bildirimleriniz Tchibo'ya iletilecek ve saklanacaktır. Ürün geri bildiriminiz sizlere sunduğumuz hizmetleri ve ürünleri daha da geliştirmemizi sağlamaktadır.


İlgili değerlendirme ve/veya yorumlar Tchibo'ya aktarılacak ve tarafımızca kaydedilecektir. Tchibo, e-posta adresinizi değerlendirmeniz ve/veya yorumlarınız ile ilişkilendirmek, doğrulama amaçlarıyla tarafınızla irtibata geçmek veya hizmetle ilgili şikayetlere yanıt vermek için kullanabilir.


Ürün değerlendirmesi genellikle adınız ve soyadınızın ilk harfi ile kamuya açık hale gelir 3 yıl sonra anonim hale getirilir. Bunun olmasını istemiyorsanız "anonim" alanına bir işaretleme eklemeniz yeterlidir. Bunu yaptığınızda herhangi bir isim gösterilmeyecektir.


KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve ticari elektronik iletişim onayınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz .


Kitlesel ve Kişiye Özel Pazarlama ve Pazarlama Amaçlı Elektronik İletişimler


Tchibo ürün ve hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz aşağıda belirtilen kanallardan bizlere onay vererek kitlesel ticari elektronik ileti izinli veri tabanımıza kaydolabilir yahut size özel sunulacak kampanya, program ve sair hizmetlerden yararlanabilirsiniz.


Bu kapsamda:a) Çevrim içi mecralarımızın üyelik kaydı ve e-büten kaydı gibi alanlarında tercih ettiğiniz iletişim bilgilerini girerek, e-bülten ve diğer ticari elektronik iletişimler için onay verebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza ve Ticari İletişim ve Elektronik Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde yer alan ticari elektronik iletişim onayı hukuki şartlarına dayanılarak ticari elektronik iletişim ve pazarlama başta olmak üzere ilgili onay metinlerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Bu kapsamda izinli veri tabanımız, verdiğiniz onaya istinaden güncellenecek ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilgileriniz aktarılarak söz konusu sistem üzerinde de talep ettiğiniz iletişim adresi ve kanallar bakımından izinli olmanız sağlanacaktır. Söz konusu verileriniz, onay metinlerinde belirtilen alıcı gruplarına yine onayınız kapsamında aktarılacaktır.


b) Fiziki mağazalarımızda ise cep telefonu numaranızı ve/veya e-posta adresinizi mağaza yetkilimiz ile kitlesel ve kişiye özel pazarlama ile ticari elektronik iletilerin tarafınıza gönderimi için paylaştığınızda size bir konfirmasyon kısa mesajı iletilecektir. İlgili ileti kapsamında size sunulan onay metinlerine onay vermeniz halinde Ticari İletişim ve Elektronik Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ticari elektronik ileti onayı ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza uyarınca bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizin kitlesel ve kişiye özel pazarlama amaçları ile işlenmesine onay vermiş olacaksınız. Bu kapsamda izinli veri tabanımız verdiğiniz onaya istinaden güncellenecek ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilgileriniz aktarılarak söz konusu sistem üzerinde de talep ettiğiniz iletişim adresi ve kanallar bakımından izinli olmanız sağlanacaktır.


KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve kişisel verilerinizin reklam ve pazarlama amaçlarıyla işlenmesine yönelik onaylarınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz.


Tchibo müşterileri çeşitli hediye kuponlarından ve indirim tekliflerinden yararlanmaktadır. Verilerinizin pazarlama amacıyla kullanılmasını kabul etmiş olmanız ve ticari elektronik iletişim onayı vermeniz halinde gerçekleştirilen ticari elektronik iletişimlervasıtasıyla hediye kuponu kampanyalarından sizleri haberdar edeceğiz.


Verilerinizi hediye kuponlarının kullanımı sırasında işlemekteyiz. İnternet mağazasındaki müşteri hesabınızda yer alan kişiselleştirilmiş hediye kodlarını veya hediye kuponu kodlarını kullanmanız halinde, veriler, kişisel verilerinizle birleştirilecektir.


KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası ile Ticari İletişim ve Elektronik Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamındaki açık rızanız ile ticari elektronik ileti onayınızı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bu halde, onayınızı geri çektiğiniz andan itibaren ileriye yönelik etkili olacak şekilde verilerinizin bu amaçlarla işlenmesine son verilecektir. Söz konusu verileriniz, yukarıda açıklandığı üzere onayınızın geri çekilmesine ilişkin bir bildirim alınana dek belirtilen amaçlarla işlenmeye devam edilecektir.


KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve kişisel verilerinizin reklam ve pazarlama amaçlarıyla işlenmesine yönelik onaylarınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz.


Örneğin, alışveriş sepetinize veya alışveriş listenize bir ürünü eklemeniz ve daha sonra tarayıcınızı kapatmadan Tchibo internet sitesinden yahut mobil uygulamadan ayrılmanız ve tekrar sayfamıza / mobil uygulamamıza dönmeniz durumunda, kalıcı bir çerez vasıtasıyla ürünün alışveriş sepetinizde kalması sağlanmaktadır. Çerezlerle ilgili daha fazla bilgiye işbu Gizlilik Politikası’nın 10. maddesinden ulaşabilirsiniz


Oturum açmanız ve açık rıza ile ticari elektronik ileti onayı vermeniz halinde satın alımı tamamlamamanız durumunda, tarafınıza bir alışveriş sepeti hatırlatma e-postası gönderilecektir.


KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası ile Ticari İletişim ve Elektronik Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamındaki açık rızanız ile ticari elektronik ileti onayınızı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bu halde, onayınızı geri çektiğiniz andan itibaren ileriye yönelik etkili olacak şekilde verilerinizin bu amaçlarla işlenmesine son verilecektir. Söz konusu verileriniz, yukarıda açıklandığı üzere onayınızın geri çekilmesine ilişkin bir bildirim alınana dek belirtilen amaçlarla işlenmeye devam edilecektir.


KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve kişisel verilerinizin reklam ve pazarlama amaçlarıyla işlenmesine yönelik onaylarınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz .