Takma Ad Metodu Kullanılarak Yürütülen Kişiye Özel Pazarlama Faaliyetleri Hakkında Açık Rıza Metni

Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ("Şirket”) Üyelik ve/veya Pazarlama Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni ’ni okudum ve bu kapsamda satın alma bilgilerim, çevrim içi mecralardaki kullanım davranışlarım / tüketim alışkanlıklarım da dahil olmak üzere kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, lokasyon ve pazarlama kişisel veri kategorilerim ile sınırlı şekilde kişisel verilerimin, takma ad metodu kullanılarak e-posta adresimin şifrelenmesi (hashlenmesi) yoluyla Şirketiniz tarafından yürütülen kişisel ilgi alanlarıma özel pazarlama faaliyetleri kapsamında firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve söz konusu kişisel verilerimin aynı amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçi olarak hareket eden topluluk şirketlerinizin de dahil olduğu tedarikçilerinize, iş ortaklarınıza, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarınıza, hissedarlarınıza ve topluluk şirketlerinize aktarılmasına açık rıza veriyorum.