Ortak Teklifleri

İşbirliği ortaklarımız uluslararası pazarlara yönelik ürün ve hizmet geliştirmekte ve satmaktadır. Ürün yelpazesi Tchibo'nun işbirliği esnasında sunulan standart dışı araçlardan eğlence ve ev elektroniğine kadar çeşitlilik göstermektedir.


İlgili iş ortaklarımızın satış sonrası hizmetlere yönelik yükümlülüklerini ifa etmeleri için kişisel verileriniz yalnızca bu amaçla sınırlı ve ölçülü şekilde iş ortaklarımıza aktarılmakta ve kendilerinden bu yönde taahhüt alınmaktadır. Bu aktarım faaliyetinin yasal gerekçesi KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartıdır.


Bu veriler örneğin şunları içermektedir:


  • Ad, soyad
  • Ürün için destek sağlanacak adres
  • E-posta adresi
  • Uygulanabilir olması halinde telefon numarası
İş ortaklarımızın ticari amaçlarına, veri işleme amaçlarına, veri alıcılarına ve iş ortaklarımız nezdinde KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınıza ilişkin olarak işbirliği ortaklarımızdan ayrıntılı bilgi almak için lütfen doğrudan işbirliği ortaklarımızla irtibata geçiniz. Uygulanabilir olması halinde, işbirliği ortaklarımız da satış sonrası hizmetleri ve talepleri işleme almak için hizmet sağlayıcılardan (basım evleri, ulaştırma şirketleri, lojistik şirketleri, bankalar, IT hizmeti sağlayıcıları) yararlanmaktadır.


Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Tüm ortak kampanyaları, ortak kampanyaları olarak belirtilmektedir.