Fiziki Mağazalar ve Tchibo Kahve Kartı (Tchibo Coffee Card)

Fiziki mağazalarımızı ziyaretiniz esnasında aşağıdaki süreçler haricinde sizden kişisel veriniz talep edilmemekte ve işlenmemektedir. Bu kapsamda mağaza içi güvenlik kameraları ayrı bir aydınlatmanın konusu olduğundan detaylar için Fiziki Ziyaretçi Aydınlatma Metnimize buradan ulaşabilirsiniz.


Ödemeler ve E-Fatura gönderimi


Tchibo yasal zorunluluğu sebebiyle e-fatura ve e-arşiv uygulamasına geçmiş olup satın almış olduğunuz ürünlere ilişkin faturaların tarafınıza iletimi adına mağaza yetkilisi sizden aşağıdaki kişisel verilerinizi talep eder:


  • Kimlik verisi
  • İletişim verisi (cep telefonu, adres, e-posta adresi)
Burada talep olunan e-posta adresiniz ayrıca doğrudan pazarlamaya yönelik onayınız olmadığı sürece yalnızca e-faturanın tarafınıza gönderimi amacı ile sınırlı şekilde işlenir. Burada yapılan işlemenin yasal dayanağı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülme, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır.


İade ve değişim süreçleri


Dijital mağazalarımız haricinde fiziki mağazalarımızdan yaptığınız alışverişlerinizde de Tchibo tüketici mevzuatından kaynaklanan haklarınıza riayet etmektedir. Bu kapsamda iade veya değişim haklarınızı fiziki mağazalarımız üzerinden kullanmak istemeniz halinde iade veya değişime yönelik ilgili mevzuattan kaynaklı haklarınızı kullanabilmeniz adına mağaza yetkilisi sizden aşağıdaki kişisel verilerinizi talep eder:


  • Kimlik verisi
  • Müşteri işlem verisi
  • İadenin yapılacağı hesaba, banka veya kredi kartına yönelik finansal veri
  • Talep/Şikayet verisi
  • İletişim verisi
Burada talep olunan verileriniz yalnızca iade/değişim amacı ile sınırlı şekilde işlenir. Burada yapılan işlemenin yasal dayanağı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülme, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır.


Tchibo Kahve Kartı


Tchibo Kahve Kartı programı, Tchibo’nun sunduğu ücretsiz sadakat programıdır. Tchibo Kahve Kartı üyeliği yalnızca fiziki Tchibo mağazalarından gerçekleştirilebilmektedir.


Tchibo Kahve Kartı üyeliği kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz aşağıda yer almaktadır:


  • Kimlik verisi
  • İletişim verisi (cep telefonu ve e-posta)
  • Müşteri işlem verisi
Tchibo Kahve Kartı programına katılarak kimlik verileriniz (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz) iletişim verileriniz (cep telefonunuz, e-posta adresiniz) ve satın alma ve sipariş verileriniz gibi müşteri işlem verileriniz (örneğin satın aldığınız ürünler, satın alma sayısı, fiyat, satın alma yeri, tarihi ve saati), Tchibo Kahve Kartı programının yürütülmesi, iyileştirilmesi ve Üyelik Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerimizin ifası, puanlarınızın toplanması, indirimlerin sağlanması, sadakat programı süreçlerinin yürütülmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Tchibo Kahve Kartı özelinde talep ve şikayetlerin takibi, müşteri bağlılığı ve sadakatini artırıcı çalışmaların planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Burada yapılan işlemenin yasal dayanağı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (c), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır. Meşru menfaatimiz, ticari amaçlarla hizmetlerimizin optimize edilmesidir. Üyelik kapsamında yapılan bu analizler pazarlama faaliyetleri ve reklam yönetimimizin, kampanyaların satışlarımıza yönelik hedef bilgilerinin, lojistik ve satış yönetiminin daha etkin hale getirilmesi ve Tchibo markasına yönelik bilgi hizmetlerinin en iyi hale getirilmesi sağlamaktadır. Bu gibi işlemeler itirazınız tebellüğ edilene dek veya üyeliğinizi feshettiğiniz tarihe kadar gerçekleştirilmektedir. Tchibo Kahve Kartı üyeliği üresince toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir.


KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınız daima saklıdır.


Fiziki mağazalardan alınan doğrudan pazarlama onayı


Tchibo Kahve Kartı üyeliğiniz esnasında, sürecinde veya herhangi bir zamanda tamamen kendi özgür iradeniz ile fiziki mağazalarımızı ziyaretinizde, KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza ve Ticari İletişim ve Elektronik Ticari İletiler Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde yer alan ticari elektronik iletişim onayı hukuki şartları kapsamında ticari elektronik iletişim ve pazarlama başta olmak üzere ilgili onay metinlerinde belirtilen amaçlarla onay vermeniz halinde, izinli veri tabanımız verdiğiniz onaya istinaden güncellenecek ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilgileriniz aktarılarak söz konusu sistem üzerinde de talep ettiğiniz iletişim adresi ve kanallar bakımından izinli olmanız sağlanacaktır.


KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz ve kişisel verilerinizin reklam ve pazarlama amaçlarıyla işlenmesine yönelik onaylarınızı ve ticari elektronik ileti onayınızı ilgili kanallardan geri alabilirsiniz .