Kullanım Koşulları

Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
Sözleşme Tanımları

İşbu Kullanım Koşullarında aşağıdaki sözcükler ve ifadeler karşılarındaki anlamları taşıyacaktır:

İnternet Sitesi: www.tchibo.com.tr

KULLANICI: SİTE’yi ziyaret eden ve/veya SİTE kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanan kişiler

SİTE: internet sitesi ve uygulama birlikte kısaca "SİTE"

TCHIBO: Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.

UYGULAMA: iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlere yüklenebilen, Tchibo’ya ait uygulamalar.

Kullanım Koşulları

Bu internet sitesinin ziyareti ve SİTE’nin veya SİTE’deki herhangi bir bilgi veya hizmetin kullanılması aşağıdaki koşullara tabidir. Bu SİTE'de sunulan bilgilerden veya hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını, uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir.

Bu SİTE'de sunulan hizmetler TCHIBO tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi TCHIBO olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TCHIBO'ya aittir.

Hizmetlerin Kapsamı

TCHIBO, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak, SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmakta olmakla beraber ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilmekte, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilmektedir. SİTE'de yer alan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve TCHIBO'nun SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

TCHIBO, SİTE üzerinden sunacağı içerikleri ve hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, bu bakımdan yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların TCHIBO tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. TCHIBO, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel Hükümler

TCHIBO her ne kadar SİTE ve SİTE'deki yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya dahil bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde, gerek kişisel verilerin korunması mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında gerekse diğer veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir almış olsa dahi, bu hususta garanti vermemektedir.

Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, ayrıca internetin teknik yapısından kaynaklanan veya TCHIBO kontrolü altında olmayan iletişim kanalları, donanım ve yazılımlardaki hatalar, eksiklikler, silmeler, gecikmeler, kesintiler veya izinsiz kullanım veya içerikte görünen olası bozulmalarda veya veri kayıplarından dolayı KULLANICI veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TCHIBO sorumlu değildir.

SİTE’de veya SİTE’den bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir internet sitesinde yer alan bilgi ve içeriklerin kullanımı sonucunda doğabilecek her türlü zararlardan ve/veya masraflardan dolayı TCHIBO hiçbir şekilde sorumlu değildir.

TCHIBO, işbu Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; iletişimin veya işlemin kesintiye uğraması, gecikmesi, hata, ihmal, silinme, kayıp, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı TCHIBO hiçbir şekilde sorumlu değildir.

İşbu SİTE'nin sahibi TCHIBO'dur. SİTE ve SİTE içeriğinde bulunan kodlar, yazılımlar ve programlar dahil olmak üzere, markalar, alan adı, slogan ve diğer işaretler, bilgiler, metinler, ürünler, görsel, işitsel ve sair imgeler, dosyalar, kataloglar ve listeler, uygulanan satış sistemi, SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu ile SİTE’de bulunan sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin materyaller TCHIBO'nun ya da TCHIBO'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir ve telif hakkı ve Sınai Mülkiyet Kanunu gibi çeşitli koruyucu düzenlemelerle korunmaktadır.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde TCHIBO tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde TCHIBO; TCHIBO hizmetleri, TCHIBO bilgileri, TCHIBO telif haklarına tâbi çalışmaları, TCHIBO ticari markaları, TCHIBO ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Yukarıda sayılanların yalnızca kişisel ve özel kullanımına izin verilmiş olup KULLANICI bunları kısmen ya da tamamen değiştirme, kopyalama, yayınlanma, satma, kaydetme, pazarlama, sergileme, çoğaltma, kiralama, başka bir bilgisayara yükleme, işleme, online veya başka şekilde iletim, dağıtım, online veya başka şekilde üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına sunama ve benzeri haksız kullanım haklarına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve TCHIBO'nun yazılı izni ile mümkündür.

SİTE üzerinden, TCHIBO'nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içeriğine yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında TCHIBO'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların kendi sorumluluğundadır. TCHIBO bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, TCHIBO'nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı TCHIBO'nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, TCHIBO çalışanlarının ve yöneticilerinin, TCHIBO yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. TCHIBO, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Kişisel Verilerin Korunması

TCHIBO, KULLANICI'lar tarafından SİTE üzerinden kendisine iletilen kişisel veriler de dahil bilgileri, yürürlükte bulunulan uygulanabilir mevzuat hükümlerinin izin verdiği çerçeve ile sınırlı olarak, "Kullanım Koşulları" ve kişisel verileri ihtiva ettiği müddetçe kişisel verilerin toplandığı sürece özgülenmiş aydınlatma ve açık rıza metni hükümleri doğrultusunda işleyebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgiye ve aydınlatma metinlerimize SİTE üzerinden ve özellikle kişisel verilerinizin toplandığı sayfalardan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca SİTE’ye kayıt olmadığınız veya başka bir şekilde bize kişisel veri iletmediğiniz takdirde, ziyaretiniz dolayısıyla tarayıcınızın otomatik olarak sunucumuza ilettiği ‘sunucu günlük dosyalarında’ aşağıda belirtilen bilgileri toplanır ve işlenir: IP adresi, ziyaret tarih ve saati, GMT’ye göre saat dilimi farkı, talebin içeriği (açılan sayfalar), erişim durumu / HTTP durum kodu, aktarılan veri miktarı, talebin geldiği web sitesi, tarayıcı bilgileri, işletim sistemi ve arayüzü, tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.

TCHIBO, KULLANICI kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati ve benzeri kişisel verileri yalnızca kişisel verilerin korunması düzenlemeleri uyarınca TCHIBO tarafından hazırlanan ilgili aydınlatma metinleri hükümleri ile sınırlı olarak ve açık rıza gereken hallerde yalnızca konuya ilişkin açık rıza verilmesi halinde istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi ilgili metinlerde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kullanabilir.

SİTE’mizde çeşitli amaçlara çerez kullanılmaktadır. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

TCHIBO, dilediği zaman SİTE'yi ve/veya içerikleri yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma, geçici veya sürekli olarak yayından kaldırma hakkına sahiptir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Bu tür geçici askıya alma veya tamamen durdurmadan dolayı TCHIBO’nun KULLANICI veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

TCHIBO, işbu Kullanım Koşulları’nı, SİTE ve SİTE uzantısında yer alan veya alacak olan her tür bilgileri, formları, içerikleri, hizmet, ürün ve kampanyaları dilediği veya gerektiği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Değişiklikler SİTE'de yayınlanacak ve yayın tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, KULLANICI’nın sorumluluğunda olup yapılan değişikliklerden sonra SİTE'yi kullanmaya devam eden kişi değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANICI’ların bu kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmasından kaynaklanabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin TCHIBO'nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, TCHIBO çalışanlarının ve yöneticilerinin, TCHIBO yetkili satıcılarının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. TCHIBO'nun, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve kabul

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI", TCHIBO tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. TCHIBO, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Genel Hükümler ve Koşullar