TCHİBO KAHVE MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜŞTERİ VE İNTERNET SİTESİ/MOBİL UYGULAMA KULLANICISI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Pazarlama Açık Rıza Metni

Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ("Şirket”) Üyelik ve/veya Pazarlama Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni ’ni okudum ve bu kapsamda satın alma bilgilerim, çevrim içi ve çevrim dışı mecralardaki kullanım davranışlarım / tüketim alışkanlıklarım da dahil olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet, finans, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama, ve görsel ve işitsel kişisel veri kategorilerim ile sınırlı şekilde kişisel verilerimin, Şirket tarafından fiziki ve/veya elektronik ortamlarda gerçekleştirilecek (i) Şirketiniz ile Şirketinizin ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin tanıtılması ve bunlara ilişkin bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması faaliyetleri, (ii) Şirketinizin marka tanınırlığının / bilinirliğinin arttırılması faaliyetleri, (iii) müşteri kazanım veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek faaliyetler, (iv) pazarlama analiz çalışmaları (örn. profilleme, segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, veri zenginleştirme), (v) kampanya / pazarlama performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetleri, (vi) sosyal medya iletişim ve etkileşim faaliyetleri ve (vii) reklam, kampanya, teklif, tanıtım, anket, çekiliş, yarışma, etkinlik, hediye kuponu, promosyon ve sair her türlü doğrudan ve/veya dolaylı kişiye özel / kitlesel pazarlama faaliyetleri (bu kapsamda ayrıca ticari elektronik ileti onayımın bulunması halinde Şirketinize onay vermiş olduğum elektronik iletişim kanallarından tarafımla iletişime geçilmesi de dahil) kapsamında firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve söz konusu kişisel verilerimin aynı amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçi olarak hareket eden topluluk şirketlerinizin de dahil olduğu tedarikçilerinize, iş ortaklarınıza, hissedarlarınıza, topluluk şirketlerinize, sosyal medya platformlarına, basın / yayın kuruluşlarına (örn. çekiliş sonuçlarının gazetelerde yayımlanması) ve içeriğin kamuya açılması suretiyle erişim sağlayan diğer üçüncü kişilere ve olası birleşme devralma / operasyon ve ticari işletme devri süreçlerinde ilgili alıcı taraflara aktarılmasına açık rıza veriyorum.