İnternet Sitelerimizi Ziyaret

İnternet sitelerimize erişirken bazı verileriniz toplanacaktır. Bu veriler tarafımızca internet sitelerimizin / mobil uygulamalarımızın düzgün çalışması, sayfalar arası yönlendirme sağlanması, güvenliğin temini, izin yönetimi ve benzeri zorunlu amaçlarla veya istatiksel olarak değerlendirilmekte veya sadece tarafınıza kişiye özel pazarlama içeriği sunmak ve internet sitemizin cazibesini, içeriğini ve işlevlerini geliştirmek üzere kullanılmaktadır.


Sunucu kayıt dosyalarımızda tarayıcınızın teknik nedenlerle tarafımıza gönderdiği bilgileri kaydetmekteyiz. Buna aşağıdakiler veriler dahildir:


  • Tarayıcı türü/versiyonu
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendirici URL (en son ziyaret edilen sayfa)
  • Erişim yapan uç cihazın ana bilgisayar adı (anonim hale getirilmiş IP adresi)
  • Sunucu erişiminin tarihi ve saati, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer mobil uç cihazlar bakımından üretici/model.
Bu veriler otomatik yollarla toplanmaktadır.


IP adresinizin işlenmesinin yasal gerekçesi, aşağıda ayrıca belirtilen amaçlara ek olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) ve (f) bentlerinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartlarıdır. Meşru menfaatimiz aşağıda belirtilen işleme amaçlarından kaynaklanmaktadır:


  • Sorunsuz bir bağlantının garanti edilmesi
  • İnternet sitemizin/uygulamamızın rahat kullanımının garanti edilmesi
  • Sistem güvenliğinin ve istikrarının değerlendirilmesi
  • İzin yönetimi
IP adresiniz genellikle anonim bir şekilde tarafımızca saklanmaktadır ve bu işlem sırasında herhangi bir kişisel analiz gerçekleştirilmemektedir. IP adresinin eksiksiz işlenmesi yalnızca teknik hataları ve hack’leme girişimlerini takip etmek ve örneğin ticari elektronik iletişim üyeliği gibi hallerde onay kaydı için gerçekleştirilmektedir.


Uluslararası internet mağazalarımızda gezinmeniz halinde, IP adresiniz dolayısıyla tarafınıza Türkiye internet mağazası tavsiye edilebilir.


Onayların kaydedilmesi amacına ilişkin kayıt gerçekleştirildiği durumlar istisna olmak üzere, IP adresi tarafımızca ziyaretinizin ardından makul süre sonunda silinecektir.


Kişisel pazarlama amaçlarıyla verilerinizin işlenmesi ise, buna ilişkin olarak tarafımıza ayrıca açık rızanızı vermeniz halinde mümkündür.


Coğrafi yer bazında konum belirleme (Geo localisation)


Mağaza bulucu işlevi çerçevesinde, internet sitesine lokasyon verileri (coğrafi yer bazında konum verileri) lokasyon aracılığıyla aktarılacaktır. Bunun gerçekleştirilmesindeki amaç yalnızca bulunduğunuz yerin belirlenmesi ve bu kapsamda size en yakın mağazalar hakkında bilgi sağlanabilmesidir. Bu veriler kaydedilmemektedir. Lokasyon işlevinin aktivasyonundan önce KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza hukuki şartına dayanılarak bir güvenlik sorusu vasıtasıyla açık rızanız istenecektir.


Google Haritalar


Tchibo, interaktif haritalar görüntülemek için ve mağaza bulucu işlevinin bir parçası olarak Google Haritalar'ı kullanmaktadır. Google Haritalar, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ABD' adresinde yerleşik Google Inc.’nin ("Google") harita hizmetidir.


Size hizmet sunabilmek için tarayıcınız doğrudan Google sunucularına bağlanacaktır. Tchibo, Google'ın Google Haritalar vasıtasıyla topladığı veriler üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Ancak bu hususa ilişkin olarak sizi mümkün olduğunca detaylı şekilde bilgilendirmek istemekteyiz. Ayrıca Google'ın internet sitesi üzerinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr


Bir kullanıcının sitede ilgili sayfaya eriştiğine dair Google'a bilgilendirmede bulunulmaktadır. Kullanıcının Google'da oturum açması halinde, Google bu kullanıcının ziyaretini kendi Google hesabına tahsis edebilir. Bir kullanıcının Google hesabı olmaması halinde, Google'ın bilgilendirilmesi ve IP adresini ve tarayıcının otomatik olarak gönderdiği bilgileri kaydetmesi mümkündür. Bilgiler genellikle ABD'de bir Google sunucusuna aktarılmakta ve orada işlenmektedir.


Tarayıcı ayarlarınız veya Google hesabınız vasıtasıyla itiraz edebilirsiniz: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google Haritaları’ı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki şartına dayanarak kullanmaktayız. Burada meşru menfaatimiz sizin ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde hizmetlerimizi şekillendirmektir.


Çerez tercihleri ayarlarınız vasıtasıyla Google Haritalar'ın kullanımını her zaman sonlandırabilirsiniz.


Google Web Yazı Tipleri


Google Haritalar ve Google ReCaptcha entegre hizmetlerinin yazı tiplerini görüntülemek için bu sayfada komut kütüphaneleri ve web yazı tipleri olarak bilinen yazı tipi kütüphaneleri kullanılmaktadır. Bunlar Google tarafından temin edilmektedir (http://www.google.com/webfonts/). Bunun için ilgili hizmetlere eriştiğinizde, tarayıcınız birden çok indirmenin önüne geçmek için gereken web yazı tiplerini tarayıcınızın ön belleğine indirmektedir. Bu ayrıca tarayıcınızın bu metinlerin görsel olarak optimize edilmiş şekilde görüntüleyebilmesi için de gereklidir. Tarayıcınızın bu işlevi desteklememesi halinde, bilgisayarınız görüntüleme için standart bir yazı tipi kullanacaktır.


Bu komut kütüphanelerinin veya yazı tipi kütüphanelerinin çağrılması, otomatik olarak kullanıcının bilgisayarı ile Google sunucusu arasında bir bağlantı oluşturmakta ve bunun sonucu olarak ise IP adresi aktarımı gerçekleşmektedir. Google web yazı tipleri hakkında daha detaylı bilgiye https://developers.google.com/fonts/faq adresinden erişebilirsiniz.


Google'da veri korumaya ilişkin genel bilgilere https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresinden erişebilirsiniz.


Çerez tercihleri ayarlarınız vasıtasıyla Google web yazı tiplerinin kullanımına itiraz edebilirsiniz.